CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  1. Tiếp nhận khiếu nại:

Nội Thất Thiên Long sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại và hỗ trợ khách hàng một cách tối đa liên quan đến giao dịch tại website: noithatthienlong.com

Khi phát sinh tranh chấp, Nội Thất Thiên Long đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Nội Thất Thiên Long và thực hiện quy trình xử lý khiếu nại.

Cách thức liên hệ: Khách hàng gửi khiếu nại liên quan đến giao dịch thực hiện trên website bằng cách liên hệ với Nội Thất Thiên Long hoặc Người bán, thông qua một trong các hình thức sau đây:

  1. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại:

– Khiếu nại liên quan đến dịch vụ của Nội Thất Thiên Long. Như khiếu nại về thông tin đăng tải, Khiếu nại về chính sách bảo mật thông tin,… Đối với những khiếu nại này, Nội Thất Thiên Long sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho người khiếu nại trong vòng 2-3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin khiếu nại.

– Khiếu nại liên quan đến hàng hóa, giao dịch, bồi thường, bảo hành về sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, Khách hàng và Người bán tiến hành thỏa thuận giải quyết khiếu nại với nhau.